RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.164

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.2.164 - January 21, 2020 (50.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d1e42185fae4817e50f369c1357e488bf6a768f540858015609b80869aa5ea58

下载总次数 173,708

这个版本 133

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: