RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.150

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.2.150 - August 18, 2019 (49.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0321e2caedbd956df93ac681a50d0f97360949887751189e847774acb3b1ba62

下载总次数 173,718

这个版本 134

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.4

相关链接: