RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.146

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.2.146 - August 05, 2019 (49.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e33c1ac608abf51cc6f48cd566c4e0c95ecac5d13af2341880c3e345593dfe11

下载总次数 173,687

这个版本 150

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.4

相关链接: