RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.139

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.184 - May 03, 2021 (56.0 KB)
  2. 0.2.139 - July 10, 2019 (49.5 KB) 已废弃
显示所有 (440 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e04b157eb305ba271eb659bd7716285d52f9365134173d60bc3d50b8244cea29

下载总次数 172,399

这个版本 128

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: