RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.138

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.184 - May 03, 2021 (56.0 KB)
  2. 0.2.138 - July 10, 2019 (49.5 KB) 已废弃
显示所有 (440 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6a22453ba7b739b8fb575d4cf60e9cc8dc68776b8a4fe832cdb1231f717552e4

下载总次数 172,428

这个版本 76

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: