RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.12

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.177 - September 19, 2020 (52.5 KB)
  2. 0.2.12 - May 21, 2018 (44.0 KB) 已废弃
显示所有 (433 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f5b32c5e89443e776989eb68fbb40ed873733994c6a9858149e619260b087370

下载总次数 171,383

这个版本 288

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: