RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.102

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.186 - May 28, 2021 (57.0 KB)
  2. 0.2.102 - May 04, 2019 (48.0 KB) 已废弃
显示所有 (442 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1b8b2c1b6acb58d6d1ed04ecc54cdf908daedeff1c5495352d8c47c11e259c77

下载总次数 172,741

这个版本 13

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: