RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.1.15

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.1.15 - February 13, 2018 (43.0 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

8ed43874131c1fcdd06aa8e494fc6f6d1edcc9a9d070189665882d62deb5d21e

下载总次数 173,703

这个版本 275

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.5

相关链接: