RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.8

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.177 - September 19, 2020 (52.5 KB)
  2. 0.0.8 - December 24, 2015 (34.5 KB) 已废弃
显示所有 (433 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a474b7267ed91ebffb1337b9affdd8d652bfeb47103205b864dfd619d9753655

下载总次数 171,389

这个版本 718

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.4

相关链接: