RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.82

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.177 - September 19, 2020 (52.5 KB)
  2. 0.0.82 - October 16, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (433 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

979e614f096c6bffb7b0a18bd2582e1073ae9b48bc24cb3e7397d5fa48dc3227

下载总次数 171,384

这个版本 543

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.7

相关链接: