RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.174 - July 22, 2020 (52.0 KB)
  2. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  3. 0.0.7 - December 24, 2015 (34.5 KB) 已废弃
显示所有 (430 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f453b11e41d08442568da01119470f61f235cd8483210cd92b418ff2408ba1a4

下载总次数 170,887

这个版本 712

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.4

相关链接: