RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.76

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.165 - January 23, 2020 (50.5 KB)
  2. 0.2.164 - January 21, 2020 (50.5 KB)
  3. 0.2.163 - January 09, 2020 (50.5 KB)
  4. 0.2.162 - January 09, 2020 (50.5 KB)
  5. 0.2.161 - December 14, 2019 (50.5 KB)
  6. 0.0.76 - September 11, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (421 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1346ddd3321498223fdbc2dba9f902f25b97508e29e36bfb1dc30efe075850dc

下载总次数 169,235

这个版本 568

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: