RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.64

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.193 - November 18, 2021 (58.5 KB)
  2. 0.2.192 - October 05, 2021 (58.5 KB)
  3. 0.0.64 - August 21, 2016 (36.5 KB) 已废弃
显示所有 (449 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a067e40ecc533873b4acc45f5987d921c13404936438cf6714bdf955163c061e

下载总次数 174,355

这个版本 987

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: