RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.51

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.184 - May 03, 2021 (56.0 KB)
  2. 0.0.51 - July 31, 2016 (36.5 KB) 已废弃
显示所有 (440 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

037bfa108ae1dd0a7dac2bd62642d1f3ee1b26eb8da4613399bb0a5933303203

下载总次数 172,390

这个版本 1,049

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: