RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.49

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.0.49 - July 27, 2016 (36.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6c3efa2be24b740c66ccb9e543c082bd6d7db3e7fd2c69637f3cb50f98dd3255

下载总次数 173,700

这个版本 569

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: