RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.40

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.169 - February 24, 2020 (51.0 KB)
  2. 0.0.40 - July 13, 2016 (36.5 KB) 已废弃
显示所有 (425 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

9129225dfa6d443b7cfbef4bf8038af52328f062c88980fa01a9b13b5b8f5a6d

下载总次数 169,829

这个版本 544

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: