RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.232

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.177 - September 19, 2020 (52.5 KB)
  2. 0.0.232 - January 04, 2018 (40.5 KB) 已废弃
显示所有 (433 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

952f8222033a5d27152482c671ce526855ec2dbe35d381df9dd3247a416a65be

下载总次数 171,385

这个版本 327

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.4

相关链接: