RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.231

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.231 - January 03, 2018 (40.5 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0acc2bfb03900cc865363f151c71f9918721def6a1b594f8d9be30de459cdacd

下载总次数 170,707

这个版本 321

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.4

相关链接: