RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.207

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.188 - July 22, 2021 (57.5 KB)
  2. 0.0.207 - September 25, 2017 (39.5 KB) 已废弃
显示所有 (444 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6d3f8de47a24ac436a72d8692293ca19f0c5f1468ae3fe2fc851c8b9b53ab615

下载总次数 173,187

这个版本 399

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: