RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.161

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.193 - November 18, 2021 (58.5 KB)
  2. 0.2.192 - October 05, 2021 (58.5 KB)
  3. 0.0.161 - May 14, 2017 (38.5 KB) 已废弃
显示所有 (449 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f7ab359c81cb0e89e10420ae74839b96f77246f023eb619a2c6d829863395acf

下载总次数 174,355

这个版本 442

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: