RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.149

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.0.149 - April 25, 2017 (38.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

674299cb17e9f939584ff44049c00acdcf51d97a49163e680bef220fd38cc0f2

下载总次数 173,687

这个版本 452

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.11

相关链接: