RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.172 - May 12, 2020 (51.0 KB)
  2. 0.0.10 - December 25, 2015 (34.5 KB) 已废弃
显示所有 (428 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

846f4ba50afd7c51bb76beabe31c5cbae107b95cdc7252528450d08cfde63e40

下载总次数 170,471

这个版本 805

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.4

相关链接: