RubyGems Navigation menu

cloudinary 1.0.7

Client library for easily using the Cloudinary service

版本列表:

  1. 1.16.1 - July 06, 2020 (131.5 KB)
  2. 1.16.0 - June 29, 2020 (131.5 KB)
  3. 1.15.0 - June 11, 2020 (131.5 KB)
  4. 1.14.0 - May 06, 2020 (131.0 KB)
  5. 1.13.2 - January 19, 2020 (130.0 KB)
  6. 1.0.7 - April 12, 2012 (16.0 KB)
显示所有 (122 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Nadav Soferman, Itai Lahan, Tal Lev-Ami

SHA 256 checksum:

2e38a00ae006c0fa02640d0728032bad9938159b94052a8141fd3704aa4fe015

下载总次数 4,253,413

这个版本 2,418

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: