RubyGems Navigation menu

cloudinary 1.0.18

Client library for easily using the Cloudinary service

版本列表:

 1. 1.20.0 - March 26, 2021 (139.5 KB)
 2. 1.19.0 - March 05, 2021 (138.5 KB)
 3. 1.18.1 - September 30, 2020 (135.5 KB)
 4. 1.18.0 - September 27, 2020 (135.5 KB)
 5. 1.17.1 - August 25, 2020 (133.0 KB)
 6. 1.0.18 - May 02, 2012 (40.0 KB)
显示所有 (128 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (1):

 • rspec >= 0
 • 所有者:

  作者:

  • Nadav Soferman, Itai Lahan, Tal Lev-Ami

  SHA 256 checksum:

  b402097de665a289cf22e957f033cf8ad8058bc29d5f4988f962a2f334bdcdb7

  下载总次数 6,335,031

  这个版本 2,719

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: