RubyGems Navigation menu

bson_ext 1.8.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.12.5 - December 01, 2015 (25.0 KB)
  2. 1.12.4 - October 29, 2015 (25.0 KB)
  3. 1.12.3 - June 04, 2015 (25.0 KB)
  4. 1.12.2 - May 19, 2015 (25.0 KB)
  5. 1.12.1 - March 31, 2015 (25.0 KB)
  6. 1.8.1 - January 03, 2013 (18.0 KB) 已废弃
显示所有 (72 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Tyler Brock, Gary Murakami, Emily Stolfo, Brandon Black

SHA 256 checksum:

b51d3356e5727c25e569a17ce429e0e97eaad318ef5bbe64e63160392ff35a78

下载总次数 16,298,977

这个版本 52,413

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: