RubyGems Navigation menu

bson_ext 1.6.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.12.5 - December 01, 2015 (25.0 KB)
  2. 1.12.4 - October 29, 2015 (25.0 KB)
  3. 1.12.3 - June 04, 2015 (25.0 KB)
  4. 1.12.2 - May 19, 2015 (25.0 KB)
  5. 1.12.1 - March 31, 2015 (25.0 KB)
  6. 1.6.3 - June 06, 2012 (17.0 KB) 已废弃
显示所有 (72 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Mike Dirolf, Kyle Banker, Tyler Brock, Gary Murakami

SHA 256 checksum:

07141a047697390096ccd44a1eaa89308497833255af9a544df0311ff3225900

下载总次数 16,312,974

这个版本 1,054

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: