RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.5.5

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 1.5.9 - August 21, 2021 (198.0 KB)
  2. 1.5.5 - July 18, 2021 (197.0 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 1413)

擁有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b0af18615e27e1b62b26fccf81e046542df130e15b9b0f79db3dc89d6b5af777

總下載次數 270,452

這個版本 188

License:

MIT

Ruby 版本需求: >= 3.0.2

RubyGems 版本需求: >= 3.2.24

相關連結: