RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.5.5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.5.9 - August 21, 2021 (198.0 KB)
  2. 1.5.5 - July 18, 2021 (197.0 KB) 已废弃
显示所有 (1413 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b0af18615e27e1b62b26fccf81e046542df130e15b9b0f79db3dc89d6b5af777

下载总次数 270,492

这个版本 188

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 3.0.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.2.24

相关链接: