RubyGems Navigation menu

aws-sdk-xray 1.6.0

Official AWS Ruby gem for AWS X-Ray. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.32.0 - September 15, 2020 (37.5 KB)
 2. 1.31.0 - September 04, 2020 (37.5 KB)
 3. 1.30.0 - August 25, 2020 (35.0 KB)
 4. 1.28.0 - June 23, 2020 (33.5 KB)
 5. 1.27.1 - June 11, 2020 (33.5 KB)
 6. 1.6.0 - September 06, 2018 (24.5 KB)
显示所有 (44 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core >= 3.26.0, ~> 3
 • aws-sigv4 ~> 1.0
 • 所有者:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  770a97d0cabd01a1623088778b1709850e01892b02f10ac3e487d328b1fb15cd

  下载总次数 34,194,621

  这个版本 1,395,290

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: