RubyGems Navigation menu

aws-sdk-s3control 1.31.0

Official AWS Ruby gem for AWS S3 Control. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.35.0 - July 22, 2021 (72.5 KB)
 2. 1.34.0 - June 03, 2021 (72.5 KB)
 3. 1.33.0 - May 11, 2021 (72.5 KB)
 4. 1.32.0 - March 24, 2021 (72.5 KB)
 5. 1.31.0 - March 18, 2021 (73.0 KB)
顯示所有版本(共 37)

Runtime 相依性套件 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.112.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 擁有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  9dcf7158fa40271790c73502e74e6229d0b40cb0c22e56d65b5d552b4b7b5127

  總下載次數 30,131,478

  這個版本 115,031

  Gemfile:
  = 複製 已複製

  安裝:
  =

  License:

  Apache-2.0

  Ruby 版本需求: >= 0

  相關連結: