RubyGems Navigation menu

aws-sdk-ioteventsdata 1.9.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.17.0 - July 28, 2021 (25.5 KB)
  2. 1.16.0 - May 27, 2021 (25.5 KB)
  3. 1.15.0 - March 10, 2021 (19.5 KB)
  4. 1.14.0 - February 02, 2021 (15.5 KB)
  5. 1.13.0 - September 30, 2020 (15.5 KB)
  6. 1.9.0 - June 10, 2020 (15.0 KB) 已废弃
显示所有 (19 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

b5c0923a5ae1979ec99a366d2748869c0e5b223a4f2f2993959987ad1f6754bd

下载总次数 19,947,843

这个版本 35,517

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: