RubyGems Navigation menu

aws-sdk-greengrass 1.33.0

Official AWS Ruby gem for AWS Greengrass. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.33.0 - June 23, 2020 (50.0 KB)
 2. 1.32.1 - June 11, 2020 (49.5 KB)
 3. 1.31.0 - May 28, 2020 (49.5 KB)
 4. 1.30.0 - May 07, 2020 (49.5 KB)
 5. 1.29.0 - March 09, 2020 (50.0 KB)
显示所有 (41 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.99.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  1f5a331d12d8cb9fed3fa33348883184baca74350be08290d72acba74441b130

  下载总次数 32,954,569

  这个版本 912,846

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: