RubyGems Navigation menu

aws-sdk-greengrass 1.38.0

Official AWS Ruby gem for AWS Greengrass. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.42.0 - July 30, 2021 (55.5 KB)
 2. 1.41.0 - July 28, 2021 (55.5 KB)
 3. 1.40.0 - March 24, 2021 (55.5 KB)
 4. 1.39.0 - March 10, 2021 (55.5 KB)
 5. 1.38.0 - February 02, 2021 (51.0 KB)
显示所有 (50 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.112.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  5a4401e2ae39cd0117e6910283003129319f76c5fc03b884a19c8e7b767b46c6

  下载总次数 43,766,408

  这个版本 559,287

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: