RubyGems Navigation menu

aws-sdk-dynamodb 1.48.0

Official AWS Ruby gem for Amazon DynamoDB (DynamoDB). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.48.0 - May 28, 2020 (155.5 KB)
 2. 1.47.0 - May 18, 2020 (155.5 KB)
 3. 1.46.1 - May 11, 2020 (155.0 KB)
 4. 1.46.0 - May 07, 2020 (155.0 KB)
 5. 1.45.0 - March 09, 2020 (154.0 KB)
显示所有 (64 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.71.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  7d54163e1f3d4c9a428e42d463d708823fd02d6b206d68646e956403116da2b7

  下载总次数 38,539,351

  这个版本 200,997

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: