RubyGems Navigation menu

aws-sdk-codestar 1.21.0

Official AWS Ruby gem for AWS CodeStar (CodeStar). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.24.0 - July 02, 2020 (24.0 KB)
 2. 1.23.0 - June 23, 2020 (24.0 KB)
 3. 1.22.1 - June 11, 2020 (24.0 KB)
 4. 1.21.0 - May 28, 2020 (24.0 KB)
 5. 1.20.0 - May 07, 2020 (24.0 KB)
显示所有 (35 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.71.0
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  df21967d5d062f37c8b53106d42b0fcc0b0c1f7c48fa74008f588659bf20a9da

  下载总次数 31,902,515

  这个版本 381,940

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: