RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudhsm 1.19.0

Official AWS Ruby gem for Amazon CloudHSM (CloudHSM). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

  1. 1.19.0 - October 23, 2019 (20.5 KB)
  2. 1.18.0 - July 25, 2019 (20.5 KB)
  3. 1.17.0 - July 01, 2019 (20.5 KB)
  4. 1.16.0 - June 17, 2019 (20.5 KB)
  5. 1.15.0 - May 21, 2019 (20.5 KB)
显示所有 (31 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

86412631f3185e4c02d0bb5f90462058b787d2d26017b72d9e01837950bdcd24

下载总次数 26,758,429

这个版本 2,033,405

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: