RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudhsm 1.13.0

Official AWS Ruby gem for Amazon CloudHSM (CloudHSM). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.21.0 - May 07, 2020 (21.5 KB)
 2. 1.20.0 - March 09, 2020 (22.0 KB)
 3. 1.19.0 - October 23, 2019 (20.5 KB)
 4. 1.18.0 - July 25, 2019 (20.5 KB)
 5. 1.17.0 - July 01, 2019 (20.5 KB)
 6. 1.13.0 - May 14, 2019 (20.0 KB)
显示所有 (33 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3, >= 3.48.2
 • aws-sigv4 ~> 1.1
 • 所有者:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  4b19f1836e43270df743f6859194c8fd421cc0cf9508c690320e16ffc04ba671

  下载总次数 29,874,695

  这个版本 61,705

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: