RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudhsm 1.0.0.rc3

Official AWS Ruby gem for Amazon CloudHSM (CloudHSM). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.24.0 - June 23, 2020 (22.0 KB)
 2. 1.23.1 - June 11, 2020 (21.5 KB)
 3. 1.22.0 - May 28, 2020 (21.5 KB)
 4. 1.21.0 - May 07, 2020 (21.5 KB)
 5. 1.20.0 - March 09, 2020 (22.0 KB)
 6. 1.0.0.rc3 - May 09, 2017 (18.0 KB)
显示所有 (37 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core = 3.0.0.rc9
 • aws-sigv4 ~> 1.0
 • 所有者:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  84742c8f917f0c536c72842e154b19b400279f62c10ee46f2f36c40ef24aa335

  下载总次数 32,605,045

  这个版本 535

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

  相关链接: