RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudformation 1.91.0

Official AWS Ruby gem for AWS CloudFormation. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 1.106.0 - April 16, 2024 (198.5 KB)
  2. 1.105.0 - April 12, 2024 (198.0 KB)
  3. 1.104.0 - April 03, 2024 (197.5 KB)
  4. 1.103.0 - March 19, 2024 (197.0 KB)
  5. 1.102.0 - March 18, 2024 (197.0 KB)
  6. 1.91.0 - October 16, 2023 (156.5 KB)
顯示所有版本(共 122)

Runtime 相依性套件 (2):

aws-sdk-core ~> 3, >= 3.184.0
aws-sigv4 ~> 1.1

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

58f2b03cad2b2a7bd25e8375574848e65c4cbc3495e2b588ac436cf693969a83

總下載次數 114,987,832

這個版本 312,302

License:

Apache-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.3

相關連結: