RubyGems Navigation menu

xgb 0.8.0

High performance gradient boosting for Ruby

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.8.0 - September 13, 2023 (14.9 MB)
  2. 0.7.3 - July 25, 2023 (10.9 MB)
  3. 0.7.2 - May 13, 2023 (10.9 MB)
  4. 0.7.1 - November 01, 2022 (8.6 MB)
  5. 0.7.0 - June 06, 2022 (8.1 MB)
显示所有版本 (共 20 个)

Runtime 依赖 (1):

ffi >= 0

业主:

推送:

作者:

  • Andrew Kane

SHA 256 校验和:

e7f6135584fea387efaa7119d93523948dcfa4b2245d79f592ade1536cc8baaa

下载总量 98,722

这个版本 13,608

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 3

链接: