RubyGems Navigation menu

vast_api 0.0.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.3 - January 24, 2012 (40.0 KB)
  2. 0.2.2 - August 23, 2011 (40.0 KB)
  3. 0.2.1 - August 22, 2011 (40.0 KB)
  4. 0.2.0 - August 12, 2011 (40.0 KB)
  5. 0.1.2 - July 01, 2011 (25.5 KB)
  6. 0.0.2 - March 21, 2011 (25.0 KB) 已废弃
显示所有 (12 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Ryan Ong, Mikhail Knyazev

SHA 256 checksum:

c5a38611f81f5f50969662db4d1d322016a9bf156283b458948992bfdc291528

下载总次数 29,499

这个版本 7

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: