RubyGems Navigation menu

vast_api 0.0.2

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.3 - January 24, 2012 (40.0 KB)
  2. 0.2.2 - August 23, 2011 (40.0 KB)
  3. 0.2.1 - August 22, 2011 (40.0 KB)
  4. 0.2.0 - August 12, 2011 (40.0 KB)
  5. 0.1.2 - July 01, 2011 (25.5 KB)
  6. 0.0.2 - March 21, 2011 (25.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 12 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Ryan Ong, Mikhail Knyazev

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 31,662

这个版本 7

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: