RubyGems Navigation menu

struct-alias_member 0.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.0 - July 03, 2019 (7.5 KB) 已废弃
显示所有 (4 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Kenichi Kamiya

SHA 256 checksum:

5d7000f29af1169cc767e66871d88a1c4aa6af1f0b5a40fe8e1f731577b6e8b7

下载总次数 5,175

这个版本 1,152

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: