RubyGems Navigation menu

sqlite3-ruby 1.2.0

SQLite3/Ruby is a module to allow Ruby scripts to interface with a SQLite3 database.

版本列表:

  1. 1.3.3 - January 16, 2011 (7.5 KB)
  2. 1.3.3.beta.1 - January 14, 2011 (3.5 KB)
  3. 1.3.2 - October 30, 2010 (54.5 KB)
  4. 1.3.2 - October 30, 2010 x86-mswin32-60 (72.5 KB)
  5. 1.3.2 - October 30, 2010 x86-mingw32 (72.5 KB)
  6. 1.2.0 - July 25, 2009 (57.5 KB)
显示所有 (40 个版本)

所有者:

作者:

  • Jamis Buck

SHA 256 checksum:

9b123d58d4dd7bbbe37227a13d7229ef94df5301b170629190c65f837554fb12

下载总次数 4,111,063

这个版本 3,397

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.0

相关链接: