RubyGems Navigation menu

shakes_and_fidgets 0.0.21

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.21 - August 10, 2016 (61.5 KB) 已废弃
显示所有 (18 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert Heiler

SHA 256 checksum:

bd2675bfc5e64ee67be8acee94d9363eca52c3be66c1ccc2685b628a5606d56d

下载总次数 14,616

这个版本 1,075

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: