RubyGems Navigation menu

selenium-webdriver 2.46.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.0.0.alpha6 - May 28, 2020 (153.5 KB)
  2. 4.0.0.alpha5 - March 18, 2020 (130.5 KB)
  3. 4.0.0.alpha4 - January 09, 2020 (130.5 KB)
  4. 4.0.0.alpha3 - July 08, 2019 (104.0 KB)
  5. 4.0.0.alpha2 - May 02, 2019 (102.0 KB)
  6. 2.46.0 - June 04, 2015 (2.8 MB) 已废弃
显示所有 (189 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Jari Bakken

SHA 256 checksum:

6f822d10a0411fd9ee34cc78bac194d5ca7180d522fcd755b8db4bdea2988006

下载总次数 81,098,625

这个版本 187

许可:

Apache

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.2

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: