RubyGems Navigation menu

sauce_whisk 0.0.6

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.3.2 - March 21, 2022 (17.5 KB)
  2. 0.2.2 - August 09, 2019 (17.5 KB)
  3. 0.2.1 - April 24, 2019 (17.5 KB)
  4. 0.2.0 - April 08, 2019 (17.0 KB)
  5. 0.1.0 - April 20, 2017 (16.5 KB)
  6. 0.0.6 - June 14, 2013 (7.4 MB) 已撤回
显示所有版本 (共 27 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Dylan Lacey

SHA 256 校验和:

73187117b7378bf064fef3c2627a0a794c09e088460ccfb4600954042b17dd3a

下载总量 3,825,655

这个版本 114

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: