RubyGems Navigation menu

rvm 1.11.3.9

RVM ~ Ruby Environment Manager ~ Ruby Gem Library.

版本列表:

  1. 1.11.3.9 - January 28, 2014 (19.5 KB)
  2. 1.11.3.8 - May 30, 2013 (19.5 KB)
  3. 1.11.3.7 - March 31, 2013 (19.5 KB)
  4. 1.11.3.6 - January 24, 2013 (19.0 KB)
  5. 1.11.3.5 - July 02, 2012 (19.0 KB)
显示所有 (238 个版本)

所有者:

作者:

  • Wayne E. Seguin, Michal Papis

SHA 256 checksum:

888c040ae0c859b0fe1e62cbca7cc18f750615b5042bb0cb269662438c56239b

下载总次数 23,667,811

这个版本 18,751,835

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

相关链接: