RubyGems Navigation menu

rvm 1.11.3.4

RVM ~ Ruby Environment Manager ~ Ruby Gem Library.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 1.11.3.9 - January 28, 2014 (19.5 KB)
  2. 1.11.3.8 - May 30, 2013 (19.5 KB)
  3. 1.11.3.7 - March 31, 2013 (19.5 KB)
  4. 1.11.3.6 - January 24, 2013 (19.0 KB)
  5. 1.11.3.5 - July 02, 2012 (19.0 KB)
  6. 1.11.3.4 - June 18, 2012 (19.0 KB)
显示所有 (238 个版本)

Development 依赖关系 (2):

minitest >= 0
rake >= 0

所有者:

作者:

  • Wayne E. Seguin, Michal Papis

SHA 256 checksum:

cc10ac8125ed29f6498f205dcb646a38d9d03032e4dfd53d55bd5e507cb3c417

下载总次数 23,744,917

这个版本 61,971

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: