RubyGems Navigation menu

rubydns 2.0.2

RubyDNS provides a rule-based DSL for implementing DNS servers, built on top of `Async::DNS`.

版本列表:

  1. 2.0.2 - June 16, 2018 (20.5 KB)
  2. 2.0.1 - July 30, 2017 (21.0 KB)
  3. 2.0.0 - July 30, 2017 (21.0 KB)
  4. 2.0.0.pre.rc2 - May 25, 2017 (21.0 KB)
  5. 2.0.0.pre.rc1 - April 09, 2017 (21.0 KB)
显示所有 (45 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (4):

所有者:

作者:

  • Samuel Williams

SHA 256 checksum:

e7812c607f6e678383786dbe956ba9551024e45b54baaa5527f389fb1a8267c5

下载总次数 788,707

这个版本 223,657

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: