RubyGems Navigation menu

rubyXL 3.4.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.4.15 - August 04, 2020 (509.0 KB)
  2. 3.4.14 - March 19, 2020 (508.0 KB)
  3. 3.4.12 - January 14, 2020 (590.0 KB)
  4. 3.4.11 - January 07, 2020 (590.0 KB)
  5. 3.4.10 - December 19, 2019 (590.0 KB)
  6. 3.4.7 - November 21, 2019 (538.5 KB) 已废弃
显示所有 (114 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Vivek Bhagwat, Wesha

SHA 256 checksum:

5006624a3f9bd82a4d22c8a9ca2aed1032bdef00e18cfa34915ecef271d8ccf8

下载总次数 8,550,995

这个版本 19

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: